Det kan være svært at komme i døgnbehandling hvis man ikke har mulighed for selv- eller egenbetaling. Men kommunerne har alligevel nogle generelle hensyn de tager, når de godkender bevillingen

Mange tidligere rusmiddelafhængige fortæller historier om hvor mange tilbud de har prøvet, før de kom i døgnbehandling og endelig genvandt kontrollen i deres liv.

Døgnbehandling – der, hvor du ikke skal møde op

Døgnbehandling er, når man bor på et rusmiddelcenter i en given periode (typisk 1-3 måneder) og modtager behandling, støtte og hjælp døgnet rundt. Der er som regel ting man skal – så som samtaler med behandlere, læger etc på stedet, men rammerne er alligevel mere løse end man som regel antager. Det gør, at de rusmiddelafhængige som har svært ved at overholde aftaler, eller som ikke har en fast hverdag og dermed har svært ved at møde ind til enkeltstående aftaler og overholde dem, har stor fordel af døgnbehandling, da man allerede er på stedet. Mange misbrugere lider af søvnforstyrrelser og atypiske døgnrytmer og det er der på mange måder bedre plads til, når man er i døgnbehandling frem for fx dagbehandling hvor man skal møde ind hver morgen.

Afrusning langt væk hjemmefra

Skal man afruses – altså have stofferne ud af kroppen, kam det også være en stor hjælp at man er væk fra hjemmet, de faste leverandører og måske også dem, man holder af. Afrusning er kun noget, man kun kan gøre selv og den store omlægning gøres lettest i professionelle rammer og uden hensyntagen til dem, man har kær.

Ensomhed og ligesindede

Det er også en fordel, at man bor på stedet sammen med ligesindede. Spejlingen i andre og forståelsen og respekten, der opstår blandt beboerne, skaber et afsæt for at føle sig inkluderet frem for ekskluderet. Rigtig mange stofmisbrugere føler sig både skamfyldte og ensomme og er ofte kommet væk fra de fællesskaber de var en del af inden misbruget, tog til.

Fysisk afstand og visualisering

For nogle kan det også være en kæmpe hjælp at blive fysisk flyttet fra det miljø man ellers begår sig i. Også selvom man skal tilbage til nærmiljøet, så har man været væk fra det og distancen kan gøre det lettere at visualisere det nye liv og dernæst skabe det.

Kæledyr og døgnbehandling

Det kan selvfølgelig være enorm hårdt at være væk fra sin hverdag og især hvis man deler den med nogen man holder af. Nogle misbrugere har for eksempel et kæledyr, så som en hund eller en kat og det friholder dem fra at få hjælp til deres misbrug og lade sig indskrive i døgnbehandling. Der findes dog et misbrugscenter Alfa-Fredensborg, hvor klienterne kan få lov til at medbringe deres hund. Dette center har også egne værelser hvor beboerne også selv kan låse døren, hvis de føler trang til det. Det er bestemt ikke en mulighed på alle misbrugscentre.

Hvordan kommer man i døgnbehandling?

At være klar til døgnbehandling betyder ikke, at det er muligt for enhver. Nogle afhængige har mulighed for selv at betale det eller få det betalt via sundhedsforsikring eller arbejdsgiver. Det er såkaldt privat misbrugsbehandling. Andre må søge hjælp via sagsbehandleren i kommunen og håbe på en visitation til døgnbehandling.

Kommunal praksis og døgnbehandling

En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne oftest bevilger døgnbehandling for stofmisbrug når de har vurderet at andre behandlingsformer ikke er tilstrækkelige. Argumenterne er oftest, at borgeren er for ustabil til regelmæssigt fremmøde eller vil have brug for at blive skærmet fra sit nærmiljø.

Mislykkede behandlingstilbud

Oftest har borgeren afprøvet andre tilbud uden succes. Det kan være tilbud som ambulant behandling, dagbehandling eller substitutionsbehandling. Substitutionsbehandling er en medicinsk behandling hvor man erstatter stoffer med et eller flere lægeordinerede medicinske præparater. En behandlingsform, der ikke virker uden terapeutisk opbakning, da man således symptombehandler, men ikke fjerner årsagen. Desværre fortæller flere tidligere rusmiddelafhængige at de enten har prøvet forskellige behandlingsformer eller indlæggelser før de visiteres til døgnbehandling. En praksis, som en undersøgelse fra  Ankestyrelsen bekræfter.

Døgnbehandling første skridt

Ønsker du at komme i døgnbehandling for din afhængighed, så er det en rigtig god ide at starte med at undersøge hvilke godkendte behandlingssteder der er og ringe og tale med dem om praksis, visitation med mere inden du går til din socialrådgiver på kommunen. På den måde gør du dit forarbejde og får undersøgt om det er det, der vil være bedst for dig. Oftest er rådgiverne i misbrugscentrene så garvede og professionelle, at de kan screene misbrugeres behov for at opnå et rusmiddelfrit liv. For det er muligt – og alle fortjener det.